HealthPhone™


Share


Connect

Follow HealthPhone on Twitter  Connect with HealthPhone on Facebook  Subscribe to HealthPhone on YouTube
Contact
©
HealthPhone™ is a project of
The Mother and Child Health and Education Trust
a U.S. 501(c)(3) non profit organization.

HealthPhone™

U furida neefsiga hawada ilmaha muujada ah
U furida neefsiga hawada ilmaha muujada ah


Somali version of Neonatal Resuscitation


Home > Channels > Medical Aid Films > Somali Films

Watch More Videos — Safe Motherhood Library


Watch More Videos — Safe Motherhood Library
HealthPhone: U furida neefsiga hawada ilmaha muujada ahSomaliSomali - Af-Soomaali - اللغة الصومالية - Watch in English - Swahili - French
Somalia, Djibouti, Ethiopia

Filimkan wuxuu ku tusi doonaa sida hawada loogu furo ilmaha nuujada ah. Wuxuu salka ku hayaa buugga hagaha ay diyaariyeen Guddiga Hawo siinta ee UK waxaanu xoogga saarayaa tababar ku qaadashada asaasiga ah ee soo socd: Dhaxan ka ilaalinta ilmaha, Qiimeynta ilmaha, Furida af-sanqoodka iyo neefsiga iyo laab cadaadinta.

Translation thanks to Aidarus Khalif and Fouzia Ismail and Abdirahman Dahir Aden at the Somaliland Midwifery Association (SLNMA).

Voice over by Farhan Jimale at the BBC World Service

Medical Aid Films

Produced by: Medical Aid Films
© Medical Aid Films 2013


HealthPhone: U furida neefsiga hawada ilmaha muujada ah

For Mobile Phones

download this video


Watch Videos

MAF Somali Language FilmsWatch More Videos — Safe Motherhood Library
20 January, 2014

Translatetop of page