HealthPhone™


Share


Connect

Follow HealthPhone on Twitter  Connect with HealthPhone on Facebook  Subscribe to HealthPhone on YouTube
Contact
©
HealthPhone™ is a project of
The Mother and Child Health and Education Trust
a U.S. 501(c)(3) non profit organization.

HealthPhone™

Xoog saarida Daryeelka Dhalmada Ka hor - Community Health Worker
Xoog saarida Daryeelka Dhalmada Ka hor - Community Health Worker

Somali version of Focused Antenatal Care for Community Health Workers


Home > Channels > Medical Aid Films > Somali Films

Watch More Videos — Safe Motherhood Library


Watch More Videos — Safe Motherhood Library
HealthPhone: Xoog saarida Daryeelka Dhalmada Ka hor - Community Health Worker

SomaliSomali - Af-Soomaali - اللغة الصومالية - Watch in English - Swahili - French
Somalia, Djibouti, Ethiopia

Filimada Medical Aid ayaa samaysay filimkna si ay sharaxaad uga bixiso. Sababta ay aadka waxtarka ugu leedahay inaad timaado balanada FANC iyo sababta loo sharaxayo waxa dhaca marka aad timaado.

Translation thanks to Aidarus Khalif and Fouzia Ismail and Abdirahman Dahir Aden at the Somaliland Midwifery Association (SLNMA).

Voice over by Farhan Jimale at the BBC World Service

Medical Aid Films

Produced by: Medical Aid Films
© Medical Aid Films 2013HealthPhone: Xoog saarida Daryeelka Dhalmada Ka hor - Community Health Worker

For Mobile Phones

download this video


Watch Videos

MAF Somali Language FilmsWatch More Videos — Safe Motherhood Library
20 January, 2014

Translatetop of page