HealthPhone™


Share


Connect

Follow HealthPhone on Twitter  Connect with HealthPhone on Facebook  Subscribe to HealthPhone on YouTube
Contact
©
HealthPhone™ is a project of
The Mother and Child Health and Education Trust
a U.S. 501(c)(3) non profit organization.

HealthPhone™

Ebola: Shairi kwa Wanaoishi - Swahili
Ebola: Shairi kwa Wanaoishi - Swahili


Home > Channels > United Methodist Communications

Watch More Videos — Hygiene Library


Watch More Videos — Hygiene Library
HealthPhone: Ebola: Shairi kwa Wanaoishi - SwahiliSwahiliSwahili
Watch in EnglishEnglish v2English v3English v4FrançaisFrançais GuinéenKrioManinkaPidginPortugueseSoussou/SusuSwahili

Video hii huchangia uzuiaji wa kuenea zaidi kwa virusi vya Ebola barani Afrika.

Video inaakisi ya mbinu ya wabunifu wenza ya kubuni njia za mawasiliano yasiyoshinikiza mabadiliko ya utangamano, katika hali hii kwa kutumia bidii kubuni ujumbe wa amani kwa wanaoishi kupitia sauti ya kiroho ya Kiafrika.

Video inaweza kutolewa, kusambazwa na kutumiwa chini ya masharti ya Ubunifu wa Kawaida Usiokuwa wa Kibiashara-Hakuna ruhusa ya Kunakili-Ikiwa na leseni ya kimataifa ya

United Methodist Communications
United Methodist Communications, Chocolate Moose Media and iheed have collaborated to produce an animated video. The video is being distributed under a Creative Commons license for free use, non-commercial, without derivatives and with attribution.


HealthPhone: Ebola: Shairi kwa Wanaoishi - Swahili

Laptops/Tablets
HD mp4 mb
Coming soon - download this video
Smart Phones
480p mp4 mb
Coming soon - download this video
Feature Phones
360p mp4 mb
Coming soon - download this video
Watch More Videos — Hygiene Library
3 November, 2014

Translatetop of page